Zostań aplikantem - testy na aplikacje prawnicze

Polityka prywatności Platformy „Zostań aplikantem”

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w ramach aplikacji mobilnej „Zostań aplikantem” („Aplikacja”) oraz zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej pod adresem https://zostanaplikantem.pl („Strona”), zwane dalej łącznie „Platformą”.
  2. Administratorem danych osobowych jest Jakub Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jakub Ratajczak Software Development, z siedzibą w Warszawie przy ul. Henryka IV Probusa 7, 02-496 Warszawa, NIP: 5222729164 („Administrator”), z którym można się skontaktować w kwestiach dotyczących danych osobowych poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną na adres: info@zostanaplikantem.pl.
  3. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpiecza dane przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym lub przetwarzaniem ich z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
  4. Wszelkie dane osobowe użytkowników Platformy podlegają ochronie przewidzianej w przepisach prawa, w tym w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).
 2. Dane osobowe
  1. Dane osobowe użytkowników Platformy będą przetwarzane w następujących celach:
   1. świadczenia usług związanych z Platformą, na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej z użytkownikiem poprzez dokonanie rejestracji i wykupienie dostępu,
   2. tworzenia zestawień statystycznych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. weryfikacji efektywności jego działań,
   3. marketingu produktów własnych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. promocji własnej działalności, do czasu wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych w tym celu przez użytkownika,
   4. obsługi zakupów dokonywanych poprzez Stronę, w tym wystawiania faktur VAT,
   5. obsługi reklamacji.
  2. W związku z przetwarzaniem danych użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  3. Wobec danych, których podstawą przetwarzania jest umowa użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych.
  4. Administrator zbiera oraz przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP urządzenia oraz identyfikator urządzenia mobilnego. O podanie adresu e-mail użytkownik poproszony jest w procesie rejestracji, a jego podanie jest konieczne do jej dokonania. Poprzez adres e-mail do użytkownika zostanie wysłane potwierdzenie świadczenia usług. Adres IP urządzenia oraz identyfikator urządzenia mobilnego wykorzystywane są przez Administratora w celach technicznych.
  5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne.
  6. Dane przetwarzane są przez czas świadczenia usług na rzecz użytkownika. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub animizowane.
  7. Administrator informuje niniejszym użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
   1. H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
   2. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań – w celu realizacji transakcji płatniczej oraz powiadamiania o statusie realizacji płatności;
   3. Google LLC 1600, Amphiteatre Parkway Mountain View CA 94043 – w celu gromadzenia wiadomości e-mail przesłanych przez Administratora i otrzymanych od użytkowników.
 3. Dostęp do danych przez Aplikację W systemie użytkownika Aplikacja może mieć dostęp do:
  1. odczytu i modyfikacji zawartości wydzielonej na potrzeby Aplikacji, przechowywanej w pamięci telefonu lub na karcie pamięci;
  2. odczytywania stanu i informacji o telefonie;
  3. Internetu.
 4. Pliki cookies
  1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
  2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony (uzasadniony interes prawny Administratora). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji.
  3. Administrator informuje niniejszym użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez użytkownika może być utrudnione.
  4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik.
 5. Inne technologie
  1. Administrator informuje niniejszym użytkownika, że stosuje następującą technologię śledzącą działania podejmowane przez użytkownika w ramach Strony: kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony.
  2. Strona zawiera odniesienia do serwisu społecznościowego Facebook. Po kliknięciu odpowiedniego symbolu lub pełnej nazwy nastąpi przekierowanie na stronę w serwisie Facebook. Na stronie tego serwisu społecznościowego mają zastosowanie zasady prywatności danych oraz warunki użytkowania stosowane przez Facebook. Administrator nie ma wpływu na gromadzenie, przetwarzanie ani wykorzystywanie danych przez Facebook.
 6. Logi serwera
  1. Korzystanie ze Strony lub z Aplikacji wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
  2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta użytkownik.
  3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
  4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony lub Aplikacji i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji użytkownika.
  5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną i Aplikacją, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie.
  2. Wszelkie pisma, żądania, wnioski, sprzeciwy związane z ochroną danych osobowych należy kierować na adres poczty elektronicznej info@zostanaplikantem.pl. Przesłanie pisma na adres poczty elektronicznej jest równoznaczny ze zgodą użytkownika na uzyskanie odpowiedzi w tej samej formie.
Ta strona używa plików cookies w celach analitycznych. Korzystanie z serwisu bez dokonania zmian ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.
Akceptuję